انتخاب وب سایت

تسهیلات عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

 • به اعضایی که مقالات علمی آنها در مجلات معتبر علمی مندرج در فهرست بین المللی ISI یا ISC منتشر شود، مطابق با آخرین آئیننامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب 20 درصد افزایش، مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.
 • اعضائی که مقالات علمی آنها در مجلات معتبر علمی-  پژوهشی داخل کشور به چاپ برسد، مطابق با آخرین  آئین نامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب 15 درصد افزایش، تقدیر خواهند شد.

 

 • اعضائی که مقالات علمی آنها در مجلات معتبر علمی- ترویجی داخل کشور به چاپ برسد، مطابق با آخرین  آئین نامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزایش، پاداش دریافت می نمایند.

 

 • پرداخت بن کتاب.
 • تخصیص تخفیف شهریه.
 • تخصیص سهمیه و کمک هزینه سفرهای زیارتی.
 • امکان استفاده از الویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو هیات علمی و یا کارمند.
 • مساعدت در تالیف کتاب.
 • کمک هزینه پایان نامه تحصیلی.
 • امکان تحصیل در مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی.
 • برگزاری اردوها و سفرهای زیارتی، ورزشی و فوق برنامه برای اعضاء.
 • بازدید اعضاء از مراکز فرهنگی و هنری و موزه هاو...__