انتخاب وب سایت

مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی 94

آخرین بروزرسانی اسفند 94

 

ردیف

دانشکده

عنوان مقاله

نویسنده

 همکاران

کنگره

محل برگزاری

1

فنی

بازآرایی شبکه های توزیع با اهداف فنی و اقتصادی در حضور تولیدات پراکنده

صادق مرزبان

مصطفی رجبی مشهدی

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

ملی

2

فنی

تجدید آرایش شبکه های توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ در حضور شبکه ها

صادق مرزبان

مصطفی رجبی مشهدی

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

ملی

3

فنی

بررسی تاثیر ترک ها روی سنگ ها و نتایج آن بر روی مقاومت باربری سنگ ها

ایمان میرزاده

 رحیم طلایی رامین طلایی

کنفرانس بینالمللی عمران،معماری و زیر ساخت های شهری

بین المللی داخلی

4

فنی

بررسی دوام بتن سبک پر مقاومت حاوی میکروسیلیس در برابر تکرار یخزدن و آب شدن

ایمان میرزاده

مهدی چزانی شراهی

کنفرانس بینالمللی عمران،معماری و زیر ساخت های شهری

بین المللی داخلی

5

انسانی

بررسی تاثیر دیدگاههای فمنیستی در رفتار اجتماعی زنان (زنان مسلمان ایران - معلمین اراک)

فروزان کیوان فر

 

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی و اخلاق

ملی

6

انسانی

بررسی تاثیر جامعه شناسی و مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی ایران در دوره انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

فروزان کیوان فر

الناز ایزدیار

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی و اخلاق

ملی

7

پایه

مطالعه رابطه میان شاخص های توپولوژیکی با خواص ترمودینامیکی در هیدروکربن های پلی سیکلیک غیر خطی

عصمت محمدی نسب

مریم برادران هانیه توسلی

سومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران

ملی

8

پایه

مطالعه رابطه میان توصیف گرهای مولکولی و شکاف انرژی هومو - لومو در هیدرو کربن های پلی سیکلیک

عصمت محمدی نسب

مریم برادران هانیه توسلی

سومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران

ملی

9

پایه

MLR model for prediction of entropy of benzene derivatives using topological indices

فاطمه شفیعی

حسین حسینی

سومین کنگره بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران

ملی