انتخاب وب سایت

انتشارات علمی

- نظارت بر تألیف و ترجمه و نشر کتب علمی و درسی برای رشته‌های مصوب واحد با همکاری اعضاء‌ هیأ‌ت علمی دانشکده‌ها و ایجاد امکانات ضروری در این زمینه.
- انتشار نشریه‌های علمی و فنی واحد.
- نشر تحقیقات و تبعات جدید و معتبر به زبانهای فارسی یا خارجی در همه رشته‌ها.
- نشر متون قدیمی و معتبر فارسی.
- انجام کلیه امور چاپ و تکثیر و صحافی واحد.
- تعیین نیازها و درخواست خرید و تهیه کالای لازم جهت انتشارات واحد.
- نگهداری ماشین‌آلات و وسائل چاپخانه.
- انجام امور مربوط به عضویت در کتابخانه.
- جمع‌آوری و انتقال کتابهای زائد و مکرر و غیر متناسب.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 رئیس
 مجلات علمی
 مراحل و شرایط صدور مجوز انتشار مجله جدید
 مراحل احراز رتبه علمی مجلات
 مجلات و فصلنامه های دانشگاه
 درباره اداره انتشارات علمی
 کتب
 لیست کتب منتشر شده سال 93
 کتب منتشر شده تا سال 92
 لیست کتب منتشر شده سال 94
 مراحل بررسی و چاپ کتاب