انتخاب وب سایت

تماس با اداره امور کتابخانه­ ها

اراک - میدان امام خمینی (ره)- بلوار امام خمینی (ره)- شهرک دانشگاهی امیرکبیر-دانشگاه آزاد اسلامی اراک .ساختمان شماره 14

صندوق پستی: 567/38135

ایمیل: lib@iau-arak.ac.ir

مدیریت کتابخانه

33412305

بخش خدمات فنی

33412306

بخش اسناد و مدارک

33412254

بخش امانت

33412258

دورنگار

34130454