انتخاب وب سایت

 دانشکده مدیریت

مجموعه کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت حدود 100 متر مربع شامل کارگاههای ذیل می باشد .

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارگاه کامپیوتر