انتخاب وب سایت

دانشکده فنی و مهندسی

مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت تقریبی 5000 متر مربع شامل آزمایشگاهها و کارگاههای ذیل می باشد.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 آزمایشگاهها و کارگاه های نساجی
 آزمایشگاهها و کارگاه های مکانیک
 آزمایشگاهها و کارگاه های پتروشیمی
 آزمایشگاهها و کارگاه های برق و الکترونیک
 آزمایشگاهها و کارگاه های عمران
 کارگاه های نقشه کشی
 کارگاه های کامپیوتر
 آزمایشگاهها و کارگاه های معماری