انتخاب وب سایت

دانشکده علوم انسانی

آزمایشگاهها و کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت حدود 800 متر مربع شامل آزمایشگاهها و کارگاههای ذیل می باشد.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارگاه های روانشناسی
 آزمایشگاههای زبان
 آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی
 کارگاه کامپیوتر
 کارگاههای هنر
 کارگاه کتابداری