انتخاب وب سایت

 

دانشکده علوم پایه

مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت تقریبی 3500متر مربع شامل آزمایشگاههای ذیل می باشد .

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 آزمایشگاههای فیزیک
 آزمایشگاههای شیمی
 آزمایشگاههای میکروبیولوژی
 کارگاه کامپیوتر