انتخاب وب سایت

دانشکده کشاورزی

مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت حدود 1550 متر مربع شامل آزمایشگاهها و کارگاههای ذیل می باشد .

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارگاه کامپیوتر
 آزمایشگاهها و کارگاه های کشاورزی