انتخاب وب سایت

اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها

بعنوان یکی از زیر بخشهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری عهده دار ارائه خدمات فنی در دروس عملی به دانشجویان وهمچنین در اختیارنهادن امکانات آزمایشگاهها و کارگاهها جهت پروژه های تحقیقاتی استادان و دانشجویان می باشد. این واحد دانشگاهی در زمینه های علمی متفاوتی دارای آزمایشگاه و کارگاه به شرح زیر می باشد: مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، مهندسی شیمی، مکانیک، عمران، برق والکترونیک، نساجی، معماری، علوم پزشکی، کشاورزی، لابراتوارهای زبان خارجه، کارگاه کتابداری، روزنامه نگاری، روانشناسی و هنر.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 رئیس
 مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای واحد
 آلبوم تصاویر آزمایشگاهها
 دانشکده علوم پایه
 آزمایشگاههای فیزیک
 آزمایشگاههای شیمی
 آزمایشگاههای میکروبیولوژی
 کارگاه کامپیوتر
 دانشکده فنی و مهندسی
 آزمایشگاهها و کارگاه های نساجی
 آزمایشگاهها و کارگاه های مکانیک
 آزمایشگاهها و کارگاه های پتروشیمی
 آزمایشگاهها و کارگاه های برق و الکترونیک
 آزمایشگاهها و کارگاه های عمران
 کارگاه های نقشه کشی
 کارگاه های کامپیوتر
 آزمایشگاهها و کارگاه های معماری
 دانشکده کشاورزی
 کارگاه کامپیوتر
 آزمایشگاهها و کارگاه های کشاورزی
 دانشکده پرستاری و مامایی
 کارگاه کامپیوتر
 آزمایشگاههای علوم آزمایشگاهی
 مرکز مهارتهای بالینی
 دانشکده علوم انسانی
 کارگاه های روانشناسی
 آزمایشگاههای زبان
 آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی
 کارگاه کامپیوتر
 کارگاههای هنر
 کارگاه کتابداری
 دانشکده مدیریت
 کارگاه کامپیوتر
 تعرفه ها و خدمات آزمایشگاهی
 فرم ها و بخشنامه های آزمایشگاه ها و کارگاه ه
 فرم اطلاعات فضای کالبدی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 فرم اطلاعات تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 فرم اطلاعات فردی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 فرم اطلاعات ایمنی عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 دفترچه شناسنامه دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی
 اطلاعیه مهم در خصوص بخشنامه فرم های اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها